Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτόν τον μήνα: από 01.01.2017 έως 31.01.2017