Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτόν τον μήνα: από 01.10.2017 έως 31.10.2017