Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτόν τον μήνα: από 01.02.2017 έως 28.02.2017