Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτήν την εβδομάδα: από 16.01.2017 έως 22.01.2017