Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτήν την εβδομάδα: από 20.03.2017 έως 26.03.2017