Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτήν την εβδομάδα: από 20.02.2017 έως 26.02.2017