Οι εκδηλώσεις στο ΙΜΚ αυτήν την εβδομάδα: από 16.10.2017 έως 29.10.2017