Ευκαιρίες Εργασίας

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην παρούσα περίοδο, δεν προτίθεται να προβεί σε κάποια νέα πρόσληψη ή συνεργασία. Παρόλα αυτά δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@mcf.gr τα βιογραφικά σημειώματα όσων επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με το Ίδρυμα. Τα βιογραφικά καταχωρούνται από την διεύθυνση διοικητικού σε βάση δεδομένων και εκτιμώνται σε περίπτωση προσλήψεων προσωπικού ή/και σύναψη εξωτερικών συνεργασιών.
 
Προσοχή! Σε περίπτωση προσλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και κοινοποιούνται στον Tύπο σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία.

E-mail: cv@mcf.gr