ΑΡΧΙΚΗ > ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ > ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ


Μέλη Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Συμβούλους.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ.:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννούλλα Κακογιάννη - Wakefield
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταξία Τσιρταβή (Ξένια Καλδάρα)
ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Μηνούδης
ΜΕΛΟΣ: Βασίλης Δεληκατερίνης
ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Γεωργής
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Κακογιάννης
ΜΕΛΟΣ: Αμάντα Κακογιάννη

Bookmark and Share
designed by antidot
programmed by gravity

Διεύθυνση: Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα
Πληροφορίες Ιδρύματος 210-3418550