ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

12.7.2017

Πράξη:  «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική»
Θεσμός: «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΕ  ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID