ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03 / 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ «ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

31.7.2017

ΠΡΑΞΗ: «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΠΡOΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, ΕΣΠΑ 2014-202