ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04 / 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ «ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

31.7.2017