ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

09.8.2017

Πράξη:  «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική»
Θεσμός: «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID