ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 / 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

05.9.2017

ΠΡΑΞΗ: «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, ΕΣΠΑ 2014-2020