Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης: Μάρτιος 2014 – Εκθέσεις Ζωγραφικής (Α. Βουρνά, Γ. Παστάκας) & Φωτογραφίας (Ε. Ευριπίδου, «Τοπίο Κρίσης» - Ομαδική)

17.3.2014