Ενηλικίωση

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 έως Τρίτη 15 Μαΐου 2018, 20:30
Black Box

Μισός στεριανός...μισός νησιώτης!!!

Σάββατο 12 Μαΐου 2018 έως Κυριακή 13 Μαΐου 2018, 21:00
Θέατρο

Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 έως Σάββατο 12 Μαΐου 2018, 21:00
Black Box