63 χρόνια Σεπτεµβριανά. Κωνσταντινούπολη 1955

Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 έως Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, 18:00
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια