ΙΜΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22.05.2018