----ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 2/2018 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού « Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις » (Α.Δ.Δ.Κ.Π.)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 2/2018 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού « Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις » (Α.Δ.Δ.Κ.Π.)

 

«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003228

LOGO GR 1