ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 / 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»