Σπίτι της Κύπρου - Εκδηλώσεις από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2018