Το Tempo Forte είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Πρώτης Συνόδους Κορυφής μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας στις 14 Σεπτέμβρη του 2017 στη Κέρκυρα.

temp

Ο τίτλος Tempo Forte περιγράφει ένα δημιουργικό χρονικό διάστημα (με εκκίνηση από την Άνοιξη του 2018), όπου σημαντικά δρώμενα θα λάβουν χώρα σε όλους τους τομείς των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας (όπως για παράδειγμα η επιστροφή της Ιταλίας στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή, μια παραγωγή του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαίου Δράματος - INDA - στις 17 και 18 Αυγούστου).

Εκτός αυτού, το Tempo Forte θεωρείται ως μια «μέθοδος εργασίας» που στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου ιταλικών και ελληνικών αναγνωρισμένων πολιτιστικών φορέων, που ενδιαφέρονται για την εμβάθυνση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Η εξέλιξη του Tempo Forte, όπως φαντάζεται από τους διοργανωτές του, είναι η δημιουργία μιας δομημένης και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων.

Το Tempo Forte στοχεύει να ξεπεράσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών, της Αθήνας και της Ρώμης, φτάνοντας σε κάθε γωνιά των δύο χωρών και προωθώντας τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού. Η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών πεδίων - από την αρχαία στη σύγχρονη εποχή, από το παρελθόν στο μέλλον - εμπνέει όλο το έργο στο σύνολό του.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 - 2019: DOWNLOAD HERE