Ε.Ν.ΘΕ.ΣΥ 2018. Τρία μονόπρακτα. Το ένα μετά το άλλο. Μια παράσταση

Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 έως Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, 20:30
Ειδικά Διαμορφωμένος Υπόγειος Χώρος
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια