ΟΜΠΙΝΤΑ, οι τελευταίες ώρες του Νίκου Ζαχαριάδη

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 έως Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018
Θέατρο
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια