Τάκης Κατσουλίδης, Επί-συνθέσεις 

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 έως Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
Εκθεσιακός Χώρος - 1ος & 2ος όροφος
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια