ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 1/2019 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού « ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» (Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 1/2019 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού « ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» (Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.)


ΠΡΑΞΗ: «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5003228.

LOGO GR 1