Το Δίκτυο LIKE κάνει IMMERSION VISIT στην Αθήνα

To Πανευρωπαϊκό δικτύο LIKE (πρώην Les Rencontres Européennes) εγκαινιάζει την σειρά Δράσεων IMMERSION VISIT με επίσκεψη στην Αθήνα στις 10-11-12, Απριλίου 2019 και θέμα: “Πρόσφυγες και Μετανάστες. Ενσωμάτωση μέσω καινοτόμων κοινωνικών και πολιτιστικών πολιτικών».

immmmmmmmmmmmmmmmmmm

Η Ένωση Ευρωπαϊκών πόλεων και Περιφερειών για τον Πολιτισμό, LIKE  αριθμεί μέχρι στιγμής 128 µέλη και έχει ως στόχο να ενώσει όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από κοινές πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ένα από τα σημεία αναφοράς  αναφοράς του LIKE στην Ελλάδα είναι και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η Δράση IMMERSION VISIT σύμφωνα με τους διοργανωτές “βασίζεται στην ανάγκη καταγραφής, μελέτης και κατανόησης των προκλήσεων, που οι τοπικοί θεσμοί  στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σε  σημαντικά κοινωνικά ζητήματα."  Στόχος του IMMERSION VISIT είναι να βοηθήσει τις τοπικές αρχές και οργανισμούς, να βρουν απαντήσεις στις ανάγκες και στα ερωτήματά τους και να χτίσει στην Ευρώπη βιώσιμες πολιτιστικές δομές και πολιτικές, που θα αφορούν σε κοινωνικά, κοινοτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της σειράς επαφών του LIKE με θεσμούς, οργανώσεις και φορείς της Αθήνας, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν  το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η Δράση IMMERSION VISIT πραγματοποιείται σε  συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.likeculture.eu/actualite/visite-d-immersion---refugees-migration-how-culture-is-at-the-heart-of-the-process-.html