Το Δίκτυο LIKE στο IMK

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για τον Πολιτισμό, LIKE στο IMK.

LKENTR

Στο πλαίσιο της σειράς επαφών του LIKE με θεσμούς, οργανώσεις και φορείς της Αθήνας, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στους χώρους του ΙΜΚ από την Υπεύθυνη Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού & Παραγωγής, κ. Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου. Η Δράση IMMERSION VISIT σύμφωνα με τους διοργανωτές “βασίζεται στην ανάγκη καταγραφής, μελέτης και κατανόησης των προκλήσεων, που οι τοπικοί θεσμοί στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα."

Η Ένωση Ευρωπαϊκών πόλεων και Περιφερειών για τον Πολιτισμό, LIKE αριθμεί μέχρι στιγμής 128 µέλη και έχει ως στόχο να ενώσει όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από κοινές πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ένα από τα σημεία αναφοράς αναφοράς του LIKE στην Ελλάδα είναι και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η Δράση IMMERSION VISIT πραγματοποιείται σε  συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.likeculture.eu/actualite/visite-d-immersion---refugees-migration-how-culture-is-at-the-heart-of-the-process-.html