Εικαστική Έκθεση Νέων Καλλιτεχνών "Ζωφόρος - Μια Εικαστική Πρόταση". Επιμέλεια Γιάννης Ψυχοπαίδης