ΙΜΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 08/2019 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24.04.2019