ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 2/2019 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ--------