ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 3/2019 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού « Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις » (Α.Δ.Δ.Κ.Π.) 09.09-22.09.2019 -------------