ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 09/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» , ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003228 - - - - - - - - - - - - - - - -